میز هیدرولیک

 • تعریف

  میز هیدرولیک

  میز هیدرولیک نوعی بالابر است که می تواند به دو شکل ثابت و متحرک ساخته شود.

  میز هیدرولیک نوعی بالابر است که می تواند به دو شکل ثابت و متحرک ساخته شود. میز هیدرولیک در مدل متحرک حداقل ارتفاع میز با زمین با توجه به قدرت دستگاه از 30 الی 50 سانتی متر ایجاد می شود ولی در مدل ثابت میز هیدرولیک می توان به دلخواه مشتری ، زمین زیر دستگاه را به اندازه صفحه رویی میز هیدرولیک ای ، به عمق مورد نظر کنده شود تا حداقل ارتفاع بازمین صفر شود.

 • عملکرد

  چگونگی کارکرد میز هیدرولیک

  میز هیدرولیک با انتقال قدرت به بازوهای ضربدری دستگاه باعث بازشدن بازوهای قیچی شکل شده و دستگاه به بالا حرکت می کند و در هنگام پایین آمدن با جمع شدن بازوی دستگاه میز هیدرولیک به پایین می آید و تمام قسمت ها دستگاه در داخل فضای میز هیدرولیک جمع می شود.

 • تعداد قیچی

  تعداد قیچی های میز هیدرولیک

  چگونه محاسبه تعداد قیچی های میز هیدرولیک

  اگر بتوان یک طرف میز هیدرولیک را حدودا بیست سانتی متر از ارتفاع مفید دستگاه بزرگتر انتخاب کرد می توان این میز هیدرولیک را با یک قیچی بسازیم ولی هر چقدر این طول نسبت به ارتفاع مفید کمتر باشد تعداد قیچی ها میز هیدرولیک بیشتر می شود.به طور مثال اگر میز هیدرولیک ای با ارتفاع مفید 5/1 متر در نظر بگیریم اگر با توجه به فضای مشتری بتوان یکطرف میز را 7/1 متر در نظر بگیریم یک قیچی ( البته در میزهای ثابت که زمین کنده می شود باید حداقل ارتفاع میز هیدرولیک را هم به طول میز اضافه کرد مثلا اگر 30 سانتی متر باشد یک طرف میز هیدرولیکی مورد نظر دو متر می شود ) ولی اگر مثلا یک طرف میز هیدرولیک نتواند 170 باشد مثلا 120 باشد باید از دو قیچی استفاده کردلازم به ذکر است که هر چه قدر تعداد قیچی های میز هیدرولیک بیشتر می شود قدرت دستگاه کمتر و فندیست آن بیشتر می شود.

 • توان

  قدرت میز هیدرولیک

  قابل ذکر است که در میز هیدرولیک هیچ محدودیتی برای ظرفیت دستگاه وجود ندارد و می توان با افزایش قدرت و تعداد جک های دستگاه و انتخاب یک موتور پمپ مناسب ، هر وزنی را به راحتی بلند کرد. این مهمترین برتری میز هیدرولیک نسبت به استاکر می باشد. به طور مثال اگر میز هیدرولیک ای با ارتفاع مفید 5/1 متر در نظر بگیریم اگر با توجه به فضای مشتری بتوان یکطرف میز را 7/1 متر در نظر بگیریم یک قیچی ( البته در میزهای ثابت که زمین کنده می شود باید حداقل ارتفاع میز هیدرولیک را هم به طول میز اضافه کرد مثلا اگر 30 سانتی متر باشد یک طرف میز هیدرولیکی مورد نظر دو متر می شود ) ولی اگر مثلا یک طرف میز هیدرولیک نتواند 170 باشد مثلا 120 باشد باید از دو قیچی استفاده کردلازم به ذکر است که هر چه قدر تعداد قیچی های میز هیدرولیک بیشتر می شود قدرت دستگاه کمتر و فندیست آن بیشتر می شود.

 • کاربرد

  کاربرد میز هیدرولیک

  میز هیدرولیک برای بارگیری در انبار هایی که تعداد بارگیری آن ها زیاد بوده وتوانایی خرید لیفتراک برقی را ندارند استفاده می شود.که در بهترین حالت از میز هیدرولیک ای ثابت در شرایط که زمین زیر آن هم به اندازه مورد نظر کنده شده استفاده می شود ، که بار و جک پالت را با هم بالا برده و وقتی هم سطح وسیله نقلیه شد جک پالت ، پالت مورد نظر را داخل کابین آن ماشین قرار می دهد.

میزهیدرولیک دستی

ظرفیت تا 800 کیلوگرم
ارتفاع تا 150 سانتی متر
در صورت سفارش در ابعاد و ظرفیت های مختلف ساخته می شود.

میزهیدرولیک برقی

ظرفیت تا 750 کیلوگرم
ارتفاع تا 130 سانتی متر
در صورت سفارش در ابعاد و ظرفیت های مختلف ساخته می شود.

انواع میزهیدرولیک

آیا درباره خدمات ما سوالی دارید؟